Polish Curriculum

Lp.

Compulsory classes

Weekly

Four year

I

II

III

IV

Elementary level

1

Język polski

4

4

4

4

16

2

Język obcy nowożytny

3

          +3

2

3

         +3

2

3

         +3

2

3

           +2

2

12

               +11

2

3

Drugi język obcy nowożytny

4

Filozofia lub plastyka lub muzyka

1

1

5

Histora

2

2

2

2

8

6

Wiedza o społeczeństwie

1

1

2

7

Podstawy przedsiębiorczości

1

1

2

8

Geografia

1

2

1

4

9

Biologia

1

2

1

4

10

Chemia

1

2

1

4

11

Fizyka

1

1

2

4

12

Matematyka

3

4

3

4

14

13

Informatyka

1

1

1

3

14

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

12

15

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

1

16

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

4

Compulsory classes

26+3

29+3

25+3

19+2

99+11

Higher level classes

4

5

7

6

22

Compulsory with higher level classes

30 + 3

34+ 3

32 + 3

25 + 2

121 + 11

Head teacher additional hours

2

2

Total

123 + 11

Religia/etyka

2

2

2

2

8

Wychowanie do życia w rodzinie

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Doradztwo zawodowe

Minimum 10  hours during four year