E-Uczeń

Cyfrowa szkoła to program który realizowany jest w naszym systemie edukacji od niedawna. Jego założeniem jest kształcenie hybrydowe stanowiące wykorzystanie elementów tradycyjnego procesu kształcenia oraz e-narzędzi do pracy z uczniem. Efektem wdrożenia powyższego systemu jest alfabetyzacja cyfrowa której nadrzędnym celem jest proces monitorowania pracy uczniów i nauczycieli prowadzący do zintegrowania modelowych rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi TIK na każdym z etapów edukacyjnych. Model mobilnego kształcenia koncentruje się na przeniesieniu nacisku z nauczania na uczenie się i wychowanie. Uczeń postrzegany jako główny podmiot edukacji stanowi klucz w personalizacji, przejawiającej się w możliwościach tworzenia indywidualnych środowisk i ścieżek kształcenia w dowolnym czasie i przestrzeni. Tradycyjne zajęcia z wykorzystaniem papierowych wersji podręczników uzupełniane są e-podręcznikami które stanowią kompendium multimedialnych rozwiązań- filmów HD, gier edukacyjnych, obrazów interaktywnych dostępnych na smartfonie, tablecie i tablicy interaktywnej. E-podręczniki, dostępne bezpłatnie dla naszych uczniów (dotyczy polskiej podstawy programowej), to kompletny zestaw wiedzy i umiejętności zgodny z podstawą programową, posiadający pozytywne opinie ekspertów MEN. Gotowy do wykorzystania w klasie i domu dla ucznia, nauczyciela i rodzica. Nasi uczniowie podczas zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tabletów i tablic multimedialnych wchodzą w świat edukacyjnych wyzwań XXI wieku. E-podręczniki to ciekawsze lekcje oraz lepsze wyniki uczniów na zewnętrznych egzaminach. Brytyjska podstawa programowa jest również częściowo realizowana w oparciu o subskrypcję platformy internetowej która stanowi źródło materiałów podstawowych oraz uzupełniających dla wszystkich przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Powyższe rozwiązanie pozwala również na obniżenie kosztów związanych z zakupem kilku dziesięciu wydawnictw rocznie do realizacji chociażby zajęć z języka angielskiego (czytanie, rozumienie tekstu, pisanie) które bazują głównie, zgodnie z założeniami programu Literacy, na różnorodnych tekstach.

E-klasa

Projekt wdraża elektroniczne narzędzia do monitorowania pracy ucznia w postaci e-dziennika, jak również udostępnia platformę dla każdej z klas na której umieszczane są prezentacje pracy uczniów tworząc portfolio zarówno indywidualne jak również grupowe. Dostęp do większości e-narzędzi w trybie 24/7 z dowolnego miejsca, w dogodnym czasie usprawnia proces komunikacji z uczniem oraz jego rodzicami.Każda z sal posiada dostęp do Internetu a uczniowie wyposażeni w tablety oraz przy użyciu tablicy interaktywnej realizują założenia hybrydowego nauczania poprzez blended-learning czyli połączenia tradycyjnych metod z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Exact Path