Realizacja podstawy brytyjskiej

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia innowacyjna edukacja XXI wieku wprowadzamy rozwiązania blended learningu poprzez wdrożenie programu e-uczeń na poziomie codziennych zajęć edukacyjnych. E-klasa oparta jest nie tylko na korzystaniu z e-dziennika ale przede wszystkim na użyciu e-podręczników w ramach wykorzystania najnowszych rozwiązań w zakresie Technologii Informatyczno-Komputerowych (TIK).  Aktualnie przeprowadzone badania zobrazowane  tzw. „krzywą nauczania” plasują nasz system edukacji krajowej na wysokiej 10 pozycji na świecie a system brytyjski na miejscu 6. Ranking Pearsona jest oparty na wyniku połączenia badań międzynarodowych i danych edukacyjnych, włączając w to badania OECD Pisa i dwa główne badania: Trends in International Mathematics and Science Study (Timss) i Progress in International Reading Literacy Study (Pirls). Ranking obejmuje edukację wyższą oraz międzynarodowe testy szkolne.

Rozwiązania jakie proponujemy stanowią synergię tradycyjnych metod nauczania z najnowszymi trendami w edukacji opartymi na wykorzystaniu sprzętu ICT.

EDUCATION=OPPORTUNITIES

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu odbywają się  zgodnie z polską podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.
Program brytyjski  realizowany jest w wymiarze 7-10 godzin w tygodniu.  Podział przedmiotów w podstawie brytyjskiej realizowanej w naszej szkole kształtuje się wg. poniższych programów przygotowanych w oparciu o National curriculum in England: English, Mathematics and  Science programmes of study: key stage 3 oraz International Schools Curriculum.
British English – Język angielski

Język angielski kształtuje kluczowe umiejętności i kompetencje: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie.
Stawiamy na indywidualizację nauczania poprzez dopasowanie programu do potrzeb naszych uczniów oraz poziomu znajomości języka angielskiego. Platforma Exact Path pozwala nam na takie rozwiązania, gdyż tworzy, na podstawie testu plasującego, dla każdego ucznia indywidualną ścieżkę edukacyjną z zakresu Reading, Language of Arts oraz Maths.

Exact Path: https://www.edmentuminternational.com/

Maths – Matematyka

Program oparty o Narodową Strategię Numeryczną (National Numeracy Strategy)  stanowiący połączenie teorii i praktyki  w zróżnicowanych kontekstach w odniesieniu do wiadomości na temat liczb, wykonywania działań w pamięci oraz rozwiązywania problemów.
Głównym celem zajęć z Maths jest rozwijanie kompetencji językowych związanych
z matematyką. Doskonalimy słownictwo matematyczne, zrozumienie problemów matematycznych pod kątem językowym. Rozwijamy matematyczne nawyki umysłu (Developing Mathematical Habits of Mind) rozwiązując zagadki matematyczne (Maths Challenges) proponowane przez Katedrę Matematyki Uniwersytetu w Cambrigde.

Science – Przyroda

Nauczanie przyrody to eksperyment i doświadczanie przez co stymuluje, angażuje oraz wspiera uczniów w zdobywaniu umiejętności praktycznych przy jednoczesnym wdrożeniu pojęć naukowych, co sprawia iż nauka staje się przygodą i wyzwaniem. Program obejmuje rozwijanie kompetencji językowych z zakresu przyrody, biologii, chemii i fizyki.