Kalendarium Roku Szkolnego 2023/2024

14.10.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Dzień Edukacji Narodowej)

31.10.2023*

Dzień wolny z dni dyrektorskich (przed świętem Wszystkich Świętych)

01.11.2023

Wszystkich Świętych

11.11.2023

Narodowe Święto Niepodległości

23.12.2023 – 31.12.2023

Przerwa Świąteczna (Boże Narodzenie)

06.01.2024

Święto Trzech Króli

29.01.2024 – 11.02.2024

Ferie Zimowe

06.04.2023 –

11.04.2023

Przerwa Świąteczna (Wielkanoc)

01.05.2024

Święto Pracy

02.05.2024*

Dzień wolny z dni dyrektorskich (Majówka)

03.05.2024

Konstytucja 3 Maja

04.05.2024 – 05.05.2024*

Dni wolne z dni dyrektorskich (Majówka)

14.05.2024 – 16.05.2024*

Dni wolne z dni dyrektorskich EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

30.05.2024

Boże Ciało

31.05.2024

Dzień wolny z dni dyrektorskich (po święcie Bożego Ciała)