Czesne

PROMOCJA!!!!

Zapisz się do Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu do 31 maja 2021 a czesne wyniesie 900 złotych (płatne przez 12 mięsiecy)

 

Opłaty w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu

  • WPISOWE – 1500 zł – opłata jednorazowa przeznaczona na zabezpieczenie miejsca i wyposażenie ucznia w Szkole.
  • CZESNE (płatne przez 12 miesięcy)

Klasa

Wysokość opłaty miesięcznej

I

1000 zł

II

1000 zł

III

1000 zł

IV

1000 zł*

*w klasie IV należy doliczyć opłatę za egzamin PTE General, o wysokości opłaty egzaminacyjnej rodzice uczniów zostaną poinformowani na początku roku szkolnego klasy IV

SUBSKRYPCJA PROGRAMU BRYTYJSKIEGO – 450,00 zł opłata roczna w klasach I – IV

Dodatkowe opłaty : wyżywienie, ubezpieczenie NNW, podręczniki, mundurki