U nas uczysz się jak chcesz! Masz wybór i sam decydujesz!!!

Wychodząc naprzeciw wymaganiom jakie stawia młodym ludziom edukacja oraz nieustanna potrzeba zdobywania wiedzy, w naszym Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym postanowiliśmy pójść w ślady systemów edukacyjnych w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Misją i wizją naszej szkoły jest wykształcenie Obywatela Świata, który odnajduje swoje pasje właśnie w edukacji poprzez rozwijanie zainteresowań. Tworzymy dwa bazowe profile: Medialno – Dziennikarski oraz Inżynierii Biomedycznej. Wiemy jak trudno jest podjąć decyzję o wyborze dokładnego profilu a nawet rozszerzeń w klasach licealnych przez uczniów dlatego też postanowiliśmy aby w pierwszym roku nauki w Liceum w zależności od profili rozszerzać następujące przedmioty:
Klasa Medialno – dziennikarska, oprócz rozszerzonego języka angielskiego będzie rozszerzać język polski, historię, WOS i geografię w ilości 1 godziny z każdego przedmiotu. W klasie Inżynierii Biomedycznej rozszerzamy w takim samym zakresie język angielski ( 3 godziny) oraz po 1 godzinie matematyki, biologii, chemii i fizyki. Taki układ rozszerzeń daje uczniom możliwość podjęcia decyzji pod koniec klasy pierwszej w czym czują się najlepiej i wybrania swojej dalszej ścieżki edukacji od klasy drugiej począwszy. W klasie drugiej uczniowie oprócz rozszerzenia z języka angielskiego wybierają dwa interesujące ich rozszerzenia w obrębie danego profilu i tą drogą podążają aż do egzaminu dojrzałości.

Realizacja podstawy brytyjskiej również w dużej mierze będzie zależna od profilu klasy. Przewidziane 10 godzin w pierwszej klasie zostanie rozbite na 6 godzin British English ( 3 godziny rozszerzenia + 3 godziny budowania dalszych kompetencji językowych), 2 godziny Maths oraz 2 godziny Science, gdzie to uczniowie będą zgodnie z charakterystyką klasy rozwijać swoją wiedzę z zakresu Geografii, Biologii, Chemii i Fizyki.