Zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w grze miejskiej w języku angielskim Technological Treasures Hunt

Poszukiwanie Skarbów Techniki, która odbędzie się 27 marca 2024r. od godz. 10:00 na terenach Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego oraz Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik. W grze mogą wziąć udział 4-osobowe zespoły uczniowskie wraz z opiekunem. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Szczegóły na plakacie, w regulaminie oraz na stronach www organizatorów.

https://www.facebook.com/miedzynarodoweliceumogolnoksztalcacewzabrzu/posts/782903717193363